LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Täby Kommun Näsbylunds Servicebostad

Tfn: 08-555 578 45

Besöksadress: Näsbylundsvägn 8, TÄBY
Postadress: Näsbylundsvägen 8, 183 80 TÄBY
Föreståndare: Resultatenhetschef Jessica Adams Corell, 08-555 599 94
Placeringsansv: Avdelning funktionsnedsättning, 08-555 590 00
Platsantal: 10
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: vuxna, lindrig-måttlig utvecklingsstörning,autism eller autismliknande tillstånd och Aspergers syndrom

Verksamhetsinriktning: Ett personligt anpassat stöd där vi utgår från dina behov, förutsättningar och önskemål. Det kan vara stöd i de dagliga göromålen, personlig omvårdnad eller planering av aktiviteter individuellt eller med andra. För endel kan det även vara att få hjälp med att hitta metoder och hjälpmedel som kan ge stöd i att tolka och kommunicera med omgivningen.Vi vill stärka din förmåga att bli så självständig som möjligt
Vi uppmuntrar till en aktiv fritid och ser det som en viktig del att komma ut och röra på sig.

Geografi: Lägenheterna är belägna på Näsbylundsvägen 8 vid Roslags Näsby centrum.
Med Roslagsbanan tar du dig lätt till Täby centrum eller in till Stockholm. Från Roslags Näsby trafikplats finns bussar till Norrtälje, Vaxholm, Åkersberga, Vallentuna och Danderyds sjukhus.

Huvudman: Täby Kommun

Org nr: 212000-0118

"Täby Kommun Näsbylunds Servicebostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO