Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL

Koltrastvägens Gruppbostad

Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna
Besöksadress: Vallentuna
Kommun: Vallentuna
Webbplats: https://www.erstadiakoni.se/verksamheter/socialt-stod-och-omsorg/lss/vara-gruppboenden/gruppboende-koltrastvagen/

Verksamhetsinriktning

Downs syndrom med begynnande demens eller demens.

Upptagningsområde

Hela Sverige

Artiklar om verksamheten

Ersta LSS växer – startar nya boenden i Uppsala

Verksamhetsfältet LSS är ett område man känner starkt för inom Ersta Diakoni. Förra året startade Ersta fyra LSS-boenden i Stockholm, och fortsätter nu att växa genom att öppna två nya boenden i Uppsala. Regionens närhet till verksamheterna i Stockholmsområdet gör Uppsala extra lämpligt. Läs mer

Ersta Diakoni satsar på LSS-verksamhet

Ersta LSS växer med fyra nya boenden i Stockholmsområdet. Verksamhetsfältet LSS är relativt nytt inom Ersta, men ett område man känner starkt för och vill växa inom. Målet är att kunna hjälpa fler och att de som lever med en funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt vardagsliv som möjligt. Läs mer

Koltrastvägens Gruppbostad ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-7146743

Placeringsansvarig:
Dahlia Popa, 08-7146742

Postadress:
Koltrastvägen 4 18647 Vallentuna

Artiklar om verksamheten

Ersta LSS växer – startar nya boenden i Uppsala

Verksamhetsfältet LSS är ett område man känner starkt för inom Ersta Diakoni. Förra året startade Ersta fyra LSS-boenden i Stockholm, och fortsätter nu att växa genom att öppna två nya boenden i Uppsala. Regionens närhet till verksamheterna i Stockholmsområdet gör Uppsala extra lämpligt. Läs mer

Sökkategorier

Lagrum
LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna

Diagnosgrupp
Demens
Intellektuell funktionsnedsättning

Målgrupp
Kvinnor och män

Personkrets
LSS1