LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Västlunda Gruppbostad Vallentuna

Tfn: 08-714 62 75

Besöksadress: Västlundavägen 2 B, 186 92 Vallentuna, Vallentuna
Postadress: Västlundavägen B, 18692 Vallentuna
Föreståndare: Eva Sahlberg, 08-7146275
Placeringsansv: Verksamhetchef Eva Sahlberg tel 08-714 62 75, 0766969069
Platsantal: 6 lägenheter
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Verksamheten vänder sig till personer i personkrets 1, LSS.

Verksamhetsinriktning: Gruppbostaden, som är i två plan med 6 lägenheter ligger i ett rött hus med vita knutar alldeles i utkanten av Vallentuna, med en hästgård som närmaste granne.
I närheten finns tillgång till service och det är nära till allmänna kommunikationer.

Tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola har vi ett gemensamt forskningsprojekt inom LSS genom metoden" Active Support". Syftet är att öka kunskapen om huruvida interventioner kan leda till att personer med intellektuell funktionsnedsättning på gruppbostad får större delaktighet och inflytande i sitt vardagsliv genom Active support. Detta boende kommer att ingå i projektet.

Geografi: Vallentuna

Huvudman: Ersta diakoni

Org nr: 802000-6717

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Handläggare i kommunen kontaktar verksamhetsansvarig

"Västlunda Gruppbostad Vallentuna" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter