LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Basvägen LSS

Besöksadress: Skövde
Postadress: Basvägen 25, 541 57 Skövde
Föreståndare: verksamhetschef: Theresia Wilsson, 073-053 93 91
Placeringsansv: placering@humana.se, 0771-11 33 11
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: LSS, personkrets 1, Vuxna med autismspektrum eller utvecklingsstörning.

Verksamhetsinriktning: Basvägens gruppbostad består av nya moderna, fräscha och fullvärdiga lägenheter med egen ingång samt tillhörande gemensamhetsutrymmen. Varje lägenhet har även en egen uteplats. Vi välkomnar vuxna personer som omfattas av personkrets 1 enligt LSS.

Alla har rätt till ett bra liv, vilket bland annat innebär att man ska ha förutsättningar för att kunna leva så självständigt som möjligt.

På Basvägen arbetar vi utifrån förhållningssättet individens behov i centrum (IBIC). Insatserna planeras tillsammans med den enskilde i den individuella genomförandeplanen, där de specifika behoven och önskemålen utifrån uppdraget står i fokus.

Stödet utformas individuellt i dialog mellan den enskilde och kontaktman. Stödet kan exempelvis bestå av:

-Hitta en fritidssysselsättning och/eller sysselsättning
-Genomföra aktiviteter
-Kontakt med familj och vänner
-Kontakt med myndigheter
-Hemliv (exempelvis matlagning, tvätt, personlig hygien)
-Skapa struktur och rutiner i vardagen

Vår sociala dokumentation och dess journalflöde är uppbyggt utifrån IBIC. Vi stödjer den enskilde utifrån aktuella behov och förutsättningar och vi erbjuder bland annat individuell kommunikationshandledning enligt AKK, lågaffektivt bemötande (Studio III som fördjupning) och Tydliggörande pedagogik.

Vi arbetar för att individen ska få en meningsfull vardag som ger goda förutsättningar för att kunna växa och utvecklas.

På Basvägen har vi personal dygnet runt och en bemanning som är noga anpassad utifrån verksamhetens behov.

Trygghet och kontinuitet är viktig i vår verksamhet och varje klient har en egen kontaktman som också hjälper till att säkerställa kvaliteten på den service och det stöd som ges.

Personalens kompetens är av stor vikt och matchas omsorgsfullt för att möta aktuella behov för de individer som flyttar in på Basvägen.

Geografi: Basvägen är perfekt beläget i Skultorps hjärta! Sjötorpssjön med tillhörande badplats och idrottsplats ligger bara ett stenkast från boendet, och livsmedelsaffären finns en kort promenad bort. I direkt närhet ligger också Skövde tennisklubb. Grävagården Ridcenter och Jutagården ridskola finns strax utanför Skultorp.

Skultorp har ett rikt föreningsliv och erbjuder ett stort antal aktiviteter. Basvägen har nära till hållplats för buss.

Huvudman: Humana LSS

Upptagningsområde: Hela landet

"Basvägen LSS" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Endast män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO