LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Frösunda Omsorg AB

Tfn: 020-22 80 00

Besöksadress: Råsundavägen 18 a, Solna
Postadress: 169 67 Solna
Placeringsansv: Hanna Nordén
Platsantal: Servicebostäder, Gruppbostäder
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Funktionsnedsättning och personlig assistans.

Verksamhetsinriktning: På Frösunda erbjuder vi ett stort utbud av olika typer av daglig verksamhet och individuell arbetsträning. Aktiviteterna som arrangeras har olika inriktningar, för att så många som möjligt ska hitta en och rolig och givande verksamhet. Men oavsett vad, så utgår vi alltid från dig och dina behov, önskemål och din förmåga. Har du en utvecklingsstörning, Aspergers syndrom eller autism, har vi flera aktiviteter varav någon säkert passar dig. Det kan vara allt från arbetsträning till naturupplevelser, konstprojekt och omvårdnad. För personer med förvärvade hjärnskador erbjuder vi daglig verksamhet, där vi alltid utgår från den utvecklingspotential som varje enskild person har.
På våra korttidsboenden bor barn under en kortare och tidsbestämd period. Hit är alla barn och ungdomar, som har en funktionsnedsättning, välkomna som har ett biståndsbeslut.
Ett boende på ett service- eller gruppboende innebär att du har en egen lägenhet. I huset finns gemensamma utrymmen, där du har möjlighet att träffa och umgås med dina grannar. Många tycker att det känns tryggt att ha andra människor omkring sig, och det är också många som gillar gemenskapen som uppstår när man bor i samma hus.
På våra särskolor har vi möjlighet att ge varje enskild elev precis det stöd som han/hon behöver, och eftersom skolorna är små med ett litet antal elever, så skapas en trygg och lugn miljö.

Geografi: I hela Sverige

Huvudman: Frösunda Omsorg AB

"Frösunda Omsorg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Assistansinsatser
Ledsagning
Personlig assistans
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 2p. - Personlig assistans
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3