Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Enköpings Kommun Ekspinnargatan gruppbostad

Tfn: 0171-477 035
Fax: 0171-351 76

Besöksadress: Ekspinnargatan 12-14, Enköping
Postadress: 749 44 Enköping
Föreståndare: Anette Karlsson
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Verksamhetsinriktning: Vuxna personer som omfattas av personkrets LSS.

Huvudman: Enköpings Kommun

Org nr: 212000-0282

"Enköpings Kommun Ekspinnargatan gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO