LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Läbyvadsvägen

Besöksadress: Uppsala
Postadress: Uppsala
Föreståndare: Jenny Wilhelmsson, 072-202 87 09
Placeringsansv: Joakim Tillberg, 072-247 38 73
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: LSS, personkrets 1, Vuxna med autismspektrum eller utvecklingsstörning.

Verksamhetsinriktning: Män och kvinnor från 18 år, personkrets 1 med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Vi välkomnar även personer med problemskapande beteende och tilläggsproblematik.

Geografi: Läbyvadsvägens LSS ligger i Vadbacka, strax utanför centrala Uppsala.

Huvudman: Humana LSS

Upptagningsområde: Hela landet

Övriga upplysningar: Den enskildes rätt till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering, upprättande av genomförandeplan och aktivitetsplanering.

Vi strävar efter att varje boende ska uppnå
största möjliga delaktighet och självständighet, med hänsyn tagen till sina förmågor och förutsättningar.

Våra metoder har sin grund i kognitionsteorier. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och AKK.

"Läbyvadsvägen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...