LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Vaskesta

Tfn: 072-700 94 40

Besöksadress: Vaskesta 31, Uppsala
Postadress: 755 94 Uppsala
Föreståndare: Anette Bülow, 072-700 94 40
Placeringsansv: placering@humana.se, 0771-11 33 11
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vårt Boende Vaskestas gruppbostad i Uppsala välkomnar personer som omfattas av personkrets 1 enligt LSS, det vill säga personer med lättare utvecklingsstörning, autism eller autism liknande tillstånd.

Verksamhetsinriktning: Vårt boende

Boendet består av sex moderna lägenheter med två rum och kök samt ljusa gemensamma utrymmen. I boendet får individen hjälp och stöd av personal i de situationer där det behövs gällande ADL, omvårdnad samt kultur- och fritidsaktiviteter. I boendet får individen hjälp och stöd av personal i de situationer där det behövs gällande ADL, omvårdnad samt kultur- och fritidsaktiviteter.

Vaskesta ligger öster om centrala Uppsala. Vi har närhet till Gränbystaden som är Uppsala största galleria med ett stort utbud av affärer, bio, restauranger, vårdcentral och apotek. Vi har även närhet till Ishall, tennisbadmintonhall, friidrottsarena och ridskolor.

Vårt arbetssätt

Hos oss arbetar vi utifrån individens behov i centrum (IBIC). Vi planerar tillsammans den individuella genomförandeplanen, där de specifika behoven utifrån uppdraget står i fokus.

När du bor hos oss har du två kontaktmän. Det är två personer i personalgruppen som du själv får vara med att bestämma om vilka personer du känner dig mest bekväm med. Kontaktmännen hjälper dig lite extra med planering, schema och struktur. Tillsammans med kontaktman, gör vi en genomförandeplan med dig så att vi vet vilka mål du har samt vilka intressen som du vill bibehålla alternativt pröva på.

Ett av våra mål är att du ska bli så självständig som möjligt.

Vi arbetar utifrån tre grundmetoder det vill säga

• Tydliggörande pedagogik

• AKK

• LAB (låg affektivt bemötande)

Personalen får regelbundet handledning utifrån dessa metoder.


Sysselsättning

I Uppsala finns det ett stort utbud av daglig verksamhet. I de fall där daglig verksamhet inte är aktuell. Stöttar boendet den enskilde med att söka praktik eller arbete, efter önskemål.


Fritid

Personal på boendet arbetar aktivt med att hjälpa individen med och till fritidssysselsättningar som individen själv önskar.


Vår personal och kompetens

Vi har personal dygnet runt och bemanningen är anpassad utifrån verksamhetens behov. Hos oss arbetar både män och kvinnor, blandat åldersmässigt och kulturellt. All ordinarie personal har en grundläggande utbildning inom omvårdnadsprogrammet samt erfarenhet inom LSS. Många av våra vikarier studerar vid sidan om bland annat psykologi, pedagogik eller omvårdnad. Många av våra vikarier har en lång erfarenhet av att arbeta inom LSS Vi gör alltid en matchning innan en klient flyttar in för att säkerställa att individen får en bra start vid inflyttningen på Vaskesta.

Geografi: Vaskesta LSS ligger centralt beläget cirka 2 kilometer från Gränby Centrum och cirka 4 kilometer från Uppsala Centralstation.

Huvudman: Humana LSS

Upptagningsområde: Hela landet

"Vaskesta" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO