LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vaskesta

Besöksadress: Uppsala
Postadress: Uppsala
Placeringsansv: Joakim Tillberg, 072-247 38 73
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Boende för vuxna från 18 år. LSS, personkrets 1, vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Verksamhetsinriktning: Män och kvinnor, 18 år och uppåt, personkrets 1, dvs. med autism, autismspektrumtillstånd eller lindrig utvecklingsstörning. Boendet arbetar med och har erfarenhet av utåtagerande problematik och andra former av beteenden som gör att de har svårt att fungera i olika situationer. Målet för verksamheten är ett självständigt liv. Att hen ska fungera i sammanhang där hen kan utvecklas utifrån egna förutsättningar och intressen.

Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande. Vi använder oss av visuella hjälpmedel och tydliggörande pedagogik för att få vardagen att fungera.

Den boende får två kontaktmän som arbetar aktivt med att göra planeringar och skapa realistiska mål kring individen. Tillsammans gör vi en genomförandeplan som återspeglar individens behov och förutsättningar för ett gott liv.

Geografi: Vaskesta LSS ligger centralt beläget cirka 2 kilometer från Gränby Centrum och cirka 4 kilometer från Uppsala Centralstation.

Huvudman: Humana LSS

Upptagningsområde: Hela landet

"Vaskesta" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se