LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Skellefteå kommun Gruppbostad Annastigen 25

Tfn: 0910-73 50 00

Besöksadress: Annastigen 25, SKELLEFTEÅ
Postadress: Annastigen 25, 931 70 SKELLEFTEÅ
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Med insatsen bostad med särskild service avses ett boende med fat personalstöd. Omvårdnad fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår som en del i insatsen.

Huvudman: Skellefteå kommun, Socialkontoret

Org nr: 212000-2643

"Skellefteå kommun Gruppbostad Annastigen 25" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO