Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Skellefteå kommun gruppbostad Backabrovägen

Besöksadress: Backabrovägen 1C, SKELLEFTEÅ
Postadress: Backabrovägen 1C, 931 42 SKELLEFTEÅ
Föreståndare: Lena Ersson
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Med insatsen bostad med särskild service avses ett boende med fast personalstöd. Omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår som en del i insatsen.

Huvudman: Skellefteå kommun, Socialkontoret

Org nr: 212000-2643

"Skellefteå kommun gruppbostad Backabrovägen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO