LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sollefteå Kommun Trädgårdsvägen, boende vuxna

Tfn: 0620-682 000

Besöksadress: Trädgårdsvägen 28, Junsele
Postadress: 880 37 Junsele
Föreståndare: Mikael Norberg
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Verksamhetsinriktning: Boende.

Huvudman: Sollefteå Kommun

Org nr: 212000-2437

"Sollefteå Kommun Trädgårdsvägen, boende vuxna" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO