LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sundsvalls kommun Affärsgatan 20 gruppboende

Tfn: 060-51 28 33

Besöksadress: Affärsgatan 20, Kvissleby
Postadress: 862 31 Kvissleby
Föreståndare: Ulf Löräng
Placeringsansv: Elisabeth Jonsson
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna.

Verksamhetsinriktning: Verksamheten bedrivs på bottenvåningen i ett hyreshus, centralt i Kvissleby. Hjälp och stöd ges utifrån individuella behov och önskemål och med målsättning att öka den enskildes självständighet.

Huvudman: Sundsvalls kommun

Org nr: 212000-2411

"Sundsvalls kommun Affärsgatan 20 gruppboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO