LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sundsvalls kommun Affärsgatan 20

Tfn: 060-513 833

Besöksadress: Kvissleby
Postadress: 862 31 Kvissleby
Föreståndare: Ulf Löräng
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Verksamhetsinriktning: Verksamheten bedrivs på bottenvåningen i ett hyreshus, centralt i Kvissleby. Hjälp och stöd ges utifrån individuella behov och önskemål och med målsättning att öka den enskildes sjävlständighet.

Huvudman: Sundsvalls kommun

"Sundsvalls kommun Affärsgatan 20" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO