LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sundsvalls kommun Andersgården

Tfn: 060-58 75 07

Besöksadress: Rännö 223, MATFORS
Postadress: Rännö 223, 864 91 MATFORS
Föreståndare: Inger Sundberg
Placeringsansv: Elisabeth Jonsson
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Både kvinnor/ flickor och män/ pojkar

Verksamhetsinriktning: Verksamheten bedrivs i en fd jordbruksfastighet på landet. Verksamhetens arbetsmetod utgår från tydliggörande pedagogik.Den enskildes hjälp och stöd ges utifrån individuella behov och önskemål och med målsättning att öka den enskildes självständighet.

Huvudman: Sundsvalls kommun

Org nr: 212000-2411

"Sundsvalls kommun Andersgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO