LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sundsvalls kommun Albäcksgatan 24 gruppboende

Tfn: 060-15 56 02

Besöksadress: Albäcksgatan 24, SUNDSVALL
Postadress: Albäcksgatan 24, 852 35 SUNDSVALL
Föreståndare: Susanne Larsson
Platsantal: 8
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna personer som inte klarar av ett helst självständigt boende och som inte har ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov.

Verksamhetsinriktning: Hjälp och stöd ges utifrån individuella behov och önskemål och med målsättning att öka den enskildes självständighet.

Geografi: Verksamheten bedrivs i ett mindre nybyggt hyreshus.

Huvudman: Sundsvalls kommun

Org nr: 212000-2411

"Sundsvalls kommun Albäcksgatan 24 gruppboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO