Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Gruppboende Hagabergs gård

Tfn: 0224-742065
Fax: 0224.742045

Besöksadress: Hassmyra 100, SALBOHED
Postadress: 730 71 SALBOHED
Föreståndare: Marike Geiger
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna, Äldre

Verksamhetsinriktning: Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Målgrupp vuxna män från 18 år och uppåt med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Upptagningsområde hela landet. Särskilda villkor för en plats som får disponeras av person som valt att ha gemensamt kök med övriga då lägenheten inte är fullvärdig

Huvudman: Hagabergs gård i Fläckebo AB

Org nr: 556464-8557

"Gruppboende Hagabergs gård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Autistiska syndrom
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1