LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gruppbostaden Trädgården

Tfn: 070-6519867

Besöksadress: Trädgårdsvägen 9, Surahammar
Postadress: Trädgårdsvägen 9, 735 31 Surahammar
Föreståndare: Jonas Wikström, 070-6519867
Placeringsansv: Jonas Wikström, 070-6519867
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Gruppbostaden trädgården är en helt ny verksamhet i egen regi med 6 platser som startade 1 juni 2017. Fastigheten invigdes i slutet av maj 2017, och det är fantastiskt roligt att öppna en gruppbostad i helt nybyggda ändamålsenliga lokaler. Målgruppen är kvinnor och män från 18 år och uppåt, tillhörande personkrets 1. Vår personal kan erbjuda en god omsorg och ett tryggt boende även för boende som har ett stort omvårdnadsbehov. Kvalitet, helhetssyn, omtanke och utveckling är våra ledstjärnor. Brukarens rätt till självbestämmande ska stödjas så långt som det är möjligt. Vår vision är att underlätta kommunikation och relation för brukaren och dess nätverk som förenklar och förbättrar livskvaliteten. Vår ambition är ge våra brukare stora möjligheter att utvecklas, skapa en meningsfull sysselsättning och en kvalitativ fritid.

Verksamhetsinriktning: Gruppbostaden har, med tanke på gatuadressen på trädgårdsvägen, det passande namnet ”Trädgården”- vilket är en del av vår inriktning. Vi vill få både vår personal, våra brukare och omgivningen runt boendet att växa och blomstra! Vi startar samtidigt även upp daglig verksamhet för våra brukare. Vår målsättning är att vara en av Sveriges bästa gruppbostäder. Vi väljer personal med omsorg och ser till att personalen får förutsättningar för att göra ett bra jobb. Vi har ett processinriktat arbetssätt där vi tillsammans arbetar med individuella utvecklingsplaner med målbilder som följs upp, utvärderas varefter nya målbilder tas fram etc. Vårt arbetssätt bygger på att skapa stabila och trygga relationer mellan boende och personal där den boendes värdighet och integritet står i fokus.

Surahammar ligger cirka 2 mil norr om Västerås och är en småstadsidyll med goda kommunikationer till Västerås med tåg och buss. Från Erikslunds shoppingcenter tar det ungefär 15 minuter att åka med bil. Med sitt lugna läge cirka 100 meter från badhuset, 150 meter från ridhuset och med sina stora öppna ytor för rekreation och aktiviteter, är läget fantastiskt fint.

Vi har i nuläget anställt en föreståndare som är godkänd av IVO och håller just nu på att rekrytera personal för boendet. Vi kommer att ha dygnet runtbemanning, personaltätheten kommer att anpassas efter vilka boende vi kommer att ta in. Sjuksköterska finns knuten till gruppbostaden för HSL-ansvaret, och vi har även sjuksköterska i beredskap dygnet runt i händelse av akuta sjukdomar eller skador.

Den fastighet vi bygger har två våningar. Gruppbostaden ligger på undervåningen, och övervåningen består av 8 hyresrätter för pigga pensionärer som vill ha ett nytt och fräscht boende med möjlighet njuta av en (så småningom) lummig trädgård. Dessa lägenheter blir färdiga för inflytt under sommaren. För en aktiv fritid har vi också anlagt en boulebana som kan användas av alla som bor hos oss.

Målsättningen är att ha en god och regelbunden kontakt med myndigheter och anhöriga.

Huvudman: Din Omsorg AB

Org nr: 559022-8093

Upptagningsområde: Vi har möjlighet att erbjuda platser för brukare från hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: När det inkommer en förfrågan om plats hos oss vill vi först gärna ta del av en avidentifierad utredning samt ha ett personligt möte med placeringsansvarig samt handläggare i kommunen. En bedömning görs om vi kan ta emot och i så fall när inflytt kan ske. Tillsammans gör vi en planering om hur placeringen ska gå till samt kommer överens om pris. Vi erbjuder även DV enligt LSS 9:10, en placering innebär ofta en kombination om både boende samt DV. Vi har ett dagcenter som är beläget i Västerås dit alla som bor hos oss är välkomna, men vi arbetar också med individuella lösningar om behov finns. Avtal upprättas med aktuell kommun enligt överenskommelse.

"Gruppbostaden Trädgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Stöd och service till vissa funktionshin