LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Din Omsorg AB

Tfn: 070-6519867

Besöksadress: Lillhärads fridhem 12, Västerås
Postadress: Lillhärads fridhem 12, 725 93 Västerås
Föreståndare: Jonas Wikström, 070-6519867
Placeringsansv: Jonas Wikström, 070-6519867
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Din omsorg AB är ett omsorgsföretag som har specialiserat sig på omsorg av personer med medelsvår och svår autism i kombination med utvecklingsstörning. Vi har två moderna (byggår 2017 och 2021) gruppbostäder med vardera 6 platser, gruppbostaden Trädgården (i Surahammar) och gruppbostaden Skogsgläntan (i Västerås). Målgruppen är kvinnor och män från 18 år och uppåt, som tillhör personkrets 1. Kvalitet, helhetssyn, omtanke och utveckling är våra ledstjärnor. Vi arbetar utifrån att varje persons rätt till självbestämmande ska stödjas så långt som det är möjligt. Vår ambition är ge våra brukare individanpassade möjligheter att utvecklas, skapa en meningsfull sysselsättning och en kvalitativ fritid.

Verksamhetsinriktning: Vi har byggt moderna gruppbostäder på stora lantliga tomter med öppna ytor för aktiviteter utan stress. Vi är godkända av IVO för en så kallad BoDa-verksamhet, med både boende och daglig verksamhet integrerat. Det gör att vi i högre grad kan ta hänsyn till varje individs dagsform och ge möjlighet till ett ökat självbestämmande med stöd av personalen. Vi har mycket aktiviteter utomhus, vi arbetar i trädgården, där vi har en mängd buskar och fruktträd. Vi planterar och odlar för att senare äta det som växer hos oss. Vi har även en daglig verksamhet med en verkstad där vi kan arbeta med trä, gips, lera och betong, måla eller lyssna på musik i ateljen, baka, pyssla, fika, eller göra utflykter. Vi vill helt enkelt få både vår personal, våra boenden och omgivningen runt boendet att växa och blomstra!

Vi äter gemensamma måltider. Personalen planerar alla måltider och lagar all mat från grunden. Om någon vill äta sin mat i sin egen lägenhet så är vår personal givetvis en stödjande funktion även med detta. All personal arbetar med lågaffektivt bemötande. Vi har en tydlig struktur som gör vardagen enkel att förstå, som vi har utvecklat och anpassat för personer med lite svårare autism. För de som inte har ett verbalt språk, så använder vi alternativ kommunikation, AKK, med enklare tecken och bildstöd.

Vår målsättning är att vara en av Sveriges bästa gruppbostäder. Vi har en hög personaltäthet, väljer personal med omsorg och ser till att personalen får förutsättningar för att göra ett bra jobb. Vi har ett processinriktat arbetssätt där vi tillsammans arbetar med individuella utvecklingsplaner med målbilder som följs upp, utvärderas varefter nya målbilder tas fram etc. Vårt arbetssätt bygger på att skapa stabila och trygga relationer mellan boende och personal där den boendes värdighet och integritet står i fokus.

Vi har en Sjuksköterska tillgänglig i beredskap dygnet runt, knuten till gruppbostäderna för HSL-ansvaret. Vi har även en överläkare knuten till oss, så att våra boenden alltid får träffa samma läkare, vilket skapar helt andra förutsättningar för våra boenden. Vi har egna anpassade fordon för att kunna göra gemensamma utflykter, handla eller göra aktiviteter på ett enkelt sätt.

Geografi: Vår gruppbostad i Västerås ligger på ungefär 1 timmes bilresa från Stockholm. Man kan även resa till oss med tåg och buss.

Huvudman: Din Omsorg AB

Org nr: 559022-8093

Upptagningsområde: Vi har möjlighet att erbjuda platser för brukare från hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Hos oss är det enkelt att placera! Ring oss på 070-651 98 67 och berätta hur ditt placeringsbehov ser ut.

Vi kan vanligtvis lösa en akut placering med kort varsel, även om vi gärna ser att det finns lite framförhållning.
Om det är möjligt så vill vi gärna ta del av en avidentifierad utredning samt ha ett personligt möte med placeringsansvarig samt handläggare i kommunen. Då gör vi en bedömning tillsammans, både avseende om vi är rätt gruppbostad för personen, och om personen är rätt individ för oss .

Vi vill alltid åka ut till det tidigare boendet och träffa personen i sin "vanliga miljö". Därefter gör vi en planering om hur flytten ska gå till samt kommer överens om pris. Vi erbjuder både gruppbostad och daglig verksamhet enligt LSS 9:9 och 9:10, vilket gör det enkelt att placera hos oss.

Har du frågor eller funderingar, så är du alltid välkommen att ringa oss, vi hjälper gärna till!

Varmt välkommen med din placeringsförfrågan!


Obs! Bilderna som visas ovan är från Gruppbostaden trädgården.

"Din Omsorg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS