LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Humana St Olofsgatan

Tfn: 070-747 87 33

Besöksadress: Falköping
Postadress: St Olofsgatan 18, Falköping
Föreståndare: Kristian Solli, 073-053 93 91
Placeringsansv: Joakim Tillberg, 072-247 38 73
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: LSS, personkrets 1, Vuxna med autismspektrum eller utvecklingsstörning.

Verksamhetsinriktning: Den enskildes rätt till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering, upprättande av genomförandeplan och aktivitetsplanering.

Vi strävar efter att varje boende ska uppnå
största möjliga delaktighet och självständighet, med hänsyn tagen till sina förmågor och förutsättningar.

Våra metoder har sin grund i kognitionsteorier. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och AKK. Vi stöttar den enskilde i sin vardag gällande sysselsättning/anpassat arbete eller daglig verksamhet. Vi erbjuder även meningsfull fritid utifrån individuella önskemål, förutsättningar och behov.

Geografi: St Olofsgatan ligger centralt i Falköping. Falköping är en tätort i Västergötland med goda förbindelser till Göteborg och Stockholm. I staden finns gott om affärer och restauranger. Det finns också ett stort nöjesutbud och på Mösseberg finns skidbacke, motionsspår och badsjö.

Huvudman: Humana LSS

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Vi talar utöver svenska även engelska, tyska, arabiska, tigrinska och serbokroatiska.

"Humana St Olofsgatan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...