Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

01 okt

Schedevi Granitens gruppbostad

Tfn: 010-707 5074

Besöksadress: NOSSEBRO
Postadress: Kraftgatan 1, 465 31 NOSSEBRO
Föreståndare: Tf Kristina Angefred, 010-7075053
Placeringsansv: Kristina Angefred
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Personkrets 1, vuxna med autism och samtidig psykiatrisk diagnos.

Verksamhetsinriktning: Förhållningssätt och metoder:
Verksamhetens grunder består av ett pedagogiskt arbetssätt, där individens utveckling och livskvalitet står i fokus. vi jobbar miljöterapeutiskt med kognitivt förhållningssätt. Det pedagogiska arbetssättet består utav metoder som social träning Habilitering.
I habiliteringen ingår b la. ADL-träning, veckoscheman, daglig verksamhet/sysselsättning och estetisk verksamhet.

Geografi: Ligger i Essunga kommun närbeläget, ån Nossan. Det är 8.5 mil från Göteborg och ca 20 km från Vara.

Huvudman: Schedevi Psykiatri AB

Org nr: 556247-5367

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning sker via placeringsansvarig, Kai Suurhasko.

Efter förfrågan från handläggare, görs en presentation av verksamheten och handläggare/klient, erbjuds då att komma på studiebesök.Därefter görs en bedömning om boendet passar. kontaktperson och placeringsaransvarig besöker klienten.

Språk: Engelska och spanska.

"Schedevi Granitens gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Schizofreni
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO