LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Schedevi Sturegatans gruppbostad

Tfn: 010-707 50 70
Fax: 0512-52288

Besöksadress: Sturegatan 13, Nossebro
Postadress: 465 30 Nossebro, 465 30 Nossebro
Föreståndare: Kristina Angefred, 010-707 50 53
Placeringsansv: Kristina Angefred
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna personer med autism och samtidig psykiatrisk diagnos.Inriktning personkrets 1.

Verksamhetsinriktning: Förhållningssätt och metoder:
Verksamhetens grunder består av ett pedagogiskt arbetssätt, där individens utveckling och livskvalitet står i fokus. Vi jobbar miljöterpeutiskt med ett kognitivt förhållningssätt.Det pedagogiska arbetssättet består av metoder som, social träning och habilitering.
I habiliteringen ingår b la ADL-träning, veckoschema, daglig verksamhet/sysselsättning och estetisk verksamhet.
Vi jobbar lågaffektivt.

Geografi: Ligger i Nossebro, Essunga kommun, närbeläget ån Nossan. 8,5 mil från Göteborg och 2 mil till Vara.

Huvudman: Schedevi Psykiatri AB

Org nr: 556247-5367

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning sker via placeringsansvarig Kristina Angefred tfn. 010 707 50 53

Efter förfrågan från handläggare, görs en presentation av verksamheten och handläggare/klient erbjuds då att komma på studiebesök. Där efter görs en bedömning om boendet passar klienten.

Språk: Spanska, Engelska

"Schedevi Sturegatans gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

  • 110915_Schedevi_5182
  • 110915_Schedevi_5266
  • 110915_Schedevi_5251
Diagnosgrupp
Autismliknande tillstånd
Dubbeldiagnos
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO