LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Attendo Brunnvägen

Tfn: 0722317358

Besöksadress: Brunnvägen 56, Ulricehamn
Postadress: Brunnvägen 56, 523 37 Ulricehamn
Föreståndare: Christer Björkman, 072-2317358
Placeringsansv: Christer Björkman, 072-2317358
Platsantal: 6 lägenheter
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Målgruppen personer med beslut utifrån personkrets 1 LSS. Dock kan det förekomma andra funktionsnedsättningar för målgruppen.

Verksamhetsinriktning: Attendo LSS AB arbetar utifrån visionen att stärka individen. Detta görs genom att individen får möjlighet till att vara delaktig sin planering för vardagen. Individen skapar tillsammans med sin kontaktperson en genomförandeplan som beskriver hur, när, vem och vad som behöver finnas för stöd. De metoder som verksamheten arbetar utifrån är tydliggörande utifrån teach-modellen vid behov av kommunikativt stöd. Lågaffetktivt bemötande vid utmananande beteende. Vid behov finns också en möjlighet att arbeta utifrån ESL för hjälp till självhjälp. Medarbetarna arbetar utifrån att se till de förmågor som individen har och att stärka dessa. Samt finnas till stöd där behov finns.

Geografi: Verksamheten ligger i ett naturskönt område i eller strax utanför tätorten, du tar dig antingen med buss eller bil in till stan på 5 minuter, alternativt en promenad på 30 min. I närheten finns vårdcentral och gym.

Huvudman: Attendo lss AB

Upptagningsområde: Hela sverige

"Attendo Brunnvägen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Stroke
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO