LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Camphill Häggatorp

Tfn: 0512-40999

Besöksadress: Häggatorp 1, VEDUM
Postadress: SE-534 61 VEDUM
Föreståndare: Christoffer Wärnlöf, 0707411051
Placeringsansv: Christofer Wärnlöf, 0707411051
Platsantal: 8
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Personer från och med 17 år samt vuxna personer och Äldre - både kvinnor och män.

Verksamhetsinriktning: Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS i form av gruppbostad och daglig verksamhet. Daglig verksamhet betstår av Bageri, Grönsaksträdgård, Matförädling, Parkarbete, hushållsarbete och djurhållning.

Geografi: I Vedum, Vara kommun, Västragötaland

Huvudman: Camphill Häggatorp

Org nr: 887501-5334

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Individanpassat

Språk: Engelska, Tyska, Spanska,

Övriga upplysningar: Verksamheten är ett så kallat Camphill som har antroposofiska värderingar som sin grundsyn.

"Camphill Häggatorp" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Demens
Desintegrativ störning
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Missbruk-alkohol
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Läkepedagogik
Socialterapi