LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Camphill Häggatorp

Tfn: 0512-40999

Postadress: SE-534 61 VEDUM

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Individanpassat

Språk: Engelska, Tyska, Spanska,

Övriga upplysningar: Verksamheten är ett så kallat Camphill som har antroposofiska värderingar som sin grundsyn.

Lagrum: LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...

"Camphill Häggatorp" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Demens
Desintegrativ störning
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Missbruk-alkohol
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Målgrupp
Kvinnor och män
Par