LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?
 

FAMN AB

Mobil: 0709-225270
Tfn: 0709225270

Besöksadress: Viks Stora väg 33, Simrishamn
Postadress: Viks Stora väg 33, 272 95 Simrishamn
Föreståndare: Karolina Lidgren, 0709225270
Placeringsansv: Karolina Lidgren, 0709225270
Platsantal: 6
Lagrum: Övrigt


Målgrupp: Vi arbetar med högsensitiva barn och ungdomar i åldern 11-17 år och deras system. Vår målgrupp har någon form av outvecklade sociala färdigheter och neuropsykiatrisk diagnos såsom ADHD och ASD. Deras skolgång och sociala sammanhang har varit bristfällig. Deras livssituation har varit instabil under många år. De behöver ett helhetsgrepp som tar ansvar för de alla de behov som finns för att få en stabil psykisk och social hälsa men även godkänd grundskoleutbildning.

Verksamhetsinriktning: FAMN är ett vårdbolag som bedriver behandling, utredning, omsorg och en fristående grundskola åk 6-9 för barn inom NPF-spektrum. Våra uppdragsgivare är social- och utbildningsförvaltningar. Vi är en möjlighet när kommuner provat insatser men behöver en helhetslösning. Vår verksamhet är liten med hög personaltäthet och vi erbjuder en lugn, trygg och inkluderande vardag. Ett sammanhang där alla upplever delaktighet och meningsfullhet. Vi har under 20 års tid utvecklat metoder och modeller i arbetet med barn/unga med NPF. Hos oss kan barnen bo i kvalitativa familjehem. Hösten 2024 planeras vårt boende jml LSS 9§8 välkomna 4 barn för en plats nära vår integrerade skola.

Fristående skola inom FAMN
Många elever har år av misslyckanden bakom sig och vår uppgift är att vända tidigare nederlag till framgång!
Eleverna har en anpassad studiegång med specialpedagogiska insatser under hela dagen. Personalen har hög pedagogisk kompetens såväl inom beteende som inlärningsmetodik!

Geografi: Vik, Simrishamn Österlen

Huvudman: FAMN AB

Org nr: 556620-7113

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: engelska

"FAMN AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Skolundervisning
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO