LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Rehab Station Stockholm/Aktiv

Tfn: 08-555 441 08

Besöksadress: Frösundaviks allé 13, Solna
Postadress: 169 70 Solna
Föreståndare: Verksamhetsansvarig Anna Rudenhammar, 08-555 441 70
Lagrum: Övrigt


Målgrupp: Barn, unga och vuxna med behov av rehabilitering.

Verksamhetsinriktning: Från 1 juni 2014 startar ett nytt rehabiliteringsprogram på Rehab Station Stockholm. Programmet innehåller intensivträning för vuxna personer med medfödd eller tidig förvärvad rörelsenedsättning samt personer med rörelsenedsättning p.g.a. senare förvärvad hjärnskada orsakad av yttre trauma. Träningen kommer att ske individuellt och i grupp med sjukgymnast, arbetsterapeut, rehabinstruktör och sjukgymnastbiträde.

Tidigare har verksamheten legat på Stockholms sjukhem (M.E.R.A) men från 1 juni tar vi över. Anna Rudenhammar är ny operativ chef för verksamheten. Programmets övergripande mål är förbättrad funktion och förmåga och därmed förbättrat hälsotillstånd, ökad livskvalitet och en bättre fungerande vardag för brukarna.

Programmet innehåller intensivträningsperioder om 6-8 veckors sammanhängande träning med minst 3 upp till 6 träningstimmar/vecka. Efter dessa perioder har man också rätt till ytterligare 20 instruktörsledda gruppbehandlingar.

Målsättningen är att deltagarna sedan övergår i egenträning.

Verksamheten med aktivitet, träning och friskvård passar mycket bra in i vårt rehabkoncept på Rehab Station och vi välkomnar alla nya deltagare.

Huvudman: Rehab Station Stockholm AB

Org nr: 556284-9421

"Rehab Station Stockholm/Aktiv" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Neurologisk sjukdom
Målgrupp
Kvinnor och män
Äldre
Personkrets
LSS3
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter