LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Hasselvägen

Tfn: 0454-81086

Besöksadress: Hasselvägen 18, Asarum
Postadress: 374 52 Asarum
Föreståndare: Gabriella Johnsson
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Målgrupp: Bostad med särskild service enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Verksamhetsinriktning: Hasselvägen i Asarum - är ett särskilt boende med stöd för personer med psykiskt- och socialt funktionshinder, vilket beviljas efter ansökan av socialsekreteraren inom socialpsykiatrin. Syftet med boendet är att öka den boendes livskvalitet och delaktighet i samhället. Med stöd avses att den boende stöttas i den egna förmågan att klara sig. Den sociala psykiatrin skall tillgodose behov som avser: - boende - omvårdnad - service - socialt liv - hälso- och sjukvård På Hasselvägen finns personal över hela dygnet vars uppgift är att stötta/kartlägga de boendes enskilda behov. Verksamheten bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Arbetet i våra verksamheter grundar sig på humanitet genom positiva förväntningar på den enskilde. All omvårdnad sker på frivillig basis och endast i samförstånd med den enskilde. Varje boende har egen lägenhet med möjlighet att låsa om sig. Varje boende har personal över hela dygnet vars uppgift är att stötta de boende i deras enskilda behov. Måluppfyllelse Trygghet, bra boende och social gemenskap utgör grunden för kommunens ansvar när det gäller psykiatrin. Delmålen för särskilt boende är att ”de som inte med annat stöd kan bo kvar i sitt ordinarie boende ska erbjudas ett anpassat boende”. Arbetet inom särskilt boende ska: - genomsyras av en aktiv brukarmedverkan - stödja klienten till ett så självständigt liv som möjligt - vidareutveckla skriftlig individuell planering

Huvudman: Karlshamns kommun

Org nr: 212000-0845

"Karlshamns kommun Hasselvägen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO