LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

AvAsta - Astagården

Tfn: 0300-105 81
Fax: 0300-734 35

Besöksadress: Höglandavägen 100, KUNGSBACKA
Postadress: Höglandavägen 100, 434 95 KUNGSBACKA
Placeringsansv: Mira Alisic, 072-077 14 48
Platsantal: 18
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Målgrupp: Vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar (LSS pk 3 och SOL).

Verksamhetsinriktning: AvAsta - Astagården är fördelat på två enheter, ett LSS boende med 6 lägenheter och ett SOL boende med 18 lägenheter.

Vår primära uppgift är att höja livskvaliteten för våra hyresgäster på alla sätt vi kan. Nyckeln till detta är att skapa en bra relation med varje individ och se till dess individuella behov. Grundpelaren i vårt bemötande är alla människors lika värde. För oss är det en självklarhet att möta varandra utifrån våra olikheter och att vilja försöka förstå varandra. Mötet mellan personalen och boende är avgörande för att bygga förtroende och skapa en respektfull relation. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och anpassar oss efter individens behov. Vi arbetar även aktivt med att stödja våra hyresgäster till att leva ett så självständigt liv som möjligt. Boendet använder ESL-metoden som syftar till att stärka individer i vardagen.

Geografi: AvAsta - Astagården är beläget i en mycket naturskön miljö med skogen inpå knuten. Samtidigt är det bara 10 min promenad till pendeltågstationen och bussen går alldeles utanför boendet. På boendet finns det stora och fina gemensamma utrymmen för aktiviteter.

Huvudman: AvAsta Astagården

Övriga upplysningar: På AvAsta - Astagården tillagar vi alla måltider på boendet och hyresgästerna är välkomna att delta i matlagningen. Vi välkomnar vi även husdjur på boendet.

"AvAsta - Astagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS3
Särskilda upplysningar
LPT
LVU
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO