Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Aneby kommun Antuna servicehus

Tfn: 0380-461 00

Besöksadress: Västerlånggatan 27, ANEBY
Postadress: 578 33 ANEBY
Föreståndare: Enhetschef Lasse Wier, 0380-461 44
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Målgrupp: Särskilt boende för äldre personer som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Huvudman: Aneby kommun

Övriga upplysningar: Utöver de 45 permanenta lägenheterna finns korttidsboende/avlastningsboende/rehabavdelning med 7 lägenheter.

"Aneby kommun Antuna servicehus" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO