LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Villa Lunnagård AB

Tfn: 0381-77 70 20

Besöksadress: Lunnagårdsvägen 10, EKSJÖ
Postadress: Lunnagårdsvägen 10, 575 91 EKSJÖ
Föreståndare: Sofie Schiller, 0381-77 70 21
Placeringsansv: Sofie Schiller, 070-231 55 30
Platsantal: 34
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Målgrupp: Lunnagård är ett kvalificerat omvårdnadsboende med tillstånd från IVO för personer med psykiatriska funktionsnedsättningar och eller demens från 50 år och uppåt. Ofta med en bakgrund i missbruk och/eller samsjuklighet.

Vi är vana vid att personer som placeras hos oss har:
- flera olika diagnoser och omfattande psykiska och/eller somatiska omvårdnadsbehov
- varit på flera olika boenden innan men att det inte fungerat tillfredställande
- kommit ur ett pågående missbruk nyligen
- en historik av att vara utåtagerade

Hos oss kan man bo kvar till livets slut.

Verksamhetsinriktning: Lunnagårds sjukhem ligger i ett naturskönt område cirka en kilometer från centrala Eksjö. En allé leder upp till sjukhemmet som ligger fritt och med parkytor på cirka 10 000 kvadratmeter. Det i kombination med våra öppna och trevliga lokaler med goda möjligheter till att både umgås och kunna röra sig fritt har varit en framgångsfaktor i vårt arbete med att skapa högsta möjliga livskvalitet för de som bor på Lunnagård.

Vår personal är rutinerade, erfarna och mycket duktiga på att bemöta personer i vår målgrupp på ett personcentrerat och empatiskt sätt. På Lunnagård arbetar idag cirka 30 personer. Målet är att samtliga ska vara utbildade undersköterskor. Nattetid är vi bemannade med två undersköterskor samt en av våra sjuksköterskor som har jour. Hon kan i sin tur vid behov kontakta vår läkare. Personalen som arbetar på Lunnagård är vana att ta ansvar, ha egna idéer, och ska självklart tycka om att arbeta med människor. Personal och ledning arbetar mot samma mål och fungerar mycket bra tillsammans.

All fastanställd personal, oavsett yrkeskategori, har genomgått Silviahemmets utbildning som ett led i vår Silviacertifiering.

Lunnagård är ett alkohol- och drogfritt boende.

Geografi: Vi finns i kanten av den unika trästaden Eksjö på Småländska höglandet. Vi erbjuder skjuts till o från Resecentrum i Nässjö. Därifrån tar det 2-2,5 timmar med tåg till Stockholm respektive Malmö.

Huvudman: Lunnagårds Sjukhem AB

Org nr: 556437-4832

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Vid en förfrågan gör vi alltid ett besök på plats hos den klient uppdraget avser. Vi går igenom vad syftet med placeringen är, bakgrunden till den samt relevanta hälsomässiga och beteendemässiga faktorer som kan påverka ett eventuellt boende på Lunnagård. Oftast är det vår verksamhetschef och sjuksköterska som deltar på dessa besök. Därefter gör vi en bedömning av om Lunnagård är ett lämpligt boende för personen ifråga samt om det i så fall kräver anpassningar av lokaler, bemanning och utrustning.

Språk: Svenska, engelska, finska, bosniska, albanska, spanska

Övriga upplysningar: - Lunnagård är ett alkoholfritt boende både på rum och i allmänutrymmen.

- Vi sköter all logistik kring den enskilde i samband med in- och utflyttning.

- Vid uppföljningsbesök hämtar vi gärna upp på Nässjö station som ligger ca 2 timmar från vardera Stockholm och Malmö.

- Anhöriga som önskar besöka Lunnagård kan få tillgång till ett anhörigrum där det finns möjlighet att sova över.

Priser

Vi arbetar med ett grundpris som ska ligga i paritet med snittkostnaden för en plats på särskilt boende. Vi gör dock alltid en individuell bedömning av vilka behoven är utifrån den enskildes historik och vad den avropande kommunen har för krav. Ibland betyder det att prisbilden kan vara förhöjd initialt för att sedan sjunka när situationen för den enskilde stabiliserats. Efter 3 månader är det mycket ovanligt att kommunen betalar ett pris utöver grundpriset.

"Villa Lunnagård AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
Demens
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Missbruk-alkohol
Parkinsons sjukdom
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Stroke
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Äldre
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Äldreboende
Vårdpedagogik
Socialterapi