LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nömmebergs Vårdhem

Mobil: 070-349 52 81
Tfn: 0380-912 70
Fax: 0380-911 51

Besöksadress: Högövägen 10, STENSJÖN
Postadress: SE-571 73 STENSJÖN
Föreståndare: Catharina Carlsson, 076-3100398 alt 0380-912 75
Placeringsansv: Catharina Carlsson, 076-3100398 alt 0380-91275
Platsantal: 62
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Målgrupp: Personer med demens och/ eller psykiskt funktionshinder. Kvinnor och män över 20 år.

Verksamhetsinriktning: Nömmeberg ingår i SHG som är ett familjeföretag som drivits sedan 1966 i samma familj. 1966 startade Ethel Pettersson Nömmeberg Vårdhem. Ethel var mormor till Claes och Caroline som nu äger och driver Sydsvenska Hälsogruppen. År 1966 var målgruppen "lätt psykiskt sjuka", under åren har målgruppen mer glidit över till äldre med demens och psykiatriska diagnoser.

Vår målsättning är att ligga i framkant vad det gäller arbetsmetoder, innehåll, lokaler och verksamhetsutveckling. Ständigt små förbättringar har varit och är vårt framgångsrecept.
Nömmebergs Vårdhem ligger i en naturskön miljö med utsikt över sjön Nömmen. Det finns en stor trädgård med odlingar med frukt och bär, dessa är tillgängliga för alla våra boende. Kombinationen av att kunna röra sig fritt i både den yttre samt inre hemlika miljön skapar högsta möjliga livskvalitet för de som bor hos oss.

Vi arbetar teambaserat och utifrån personcentrerad omvårdnad. Vi strävar efter att göra det möjligt för våra boende att de ska få uppleva välbefinnande, meningsfullhet och trygghet i sin tillvaro. Vi har som mål att de boende så långt som det är möjligt ska kunna utforma sina liv såsom de själva önskar. Vår personal har bred kompetens, vi har nyckelpersoner så som Läkare med spec.inom psykiatri, psykiater, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast samt undersköterskor med hög kompetens. Vi arbetar med att kontinuerligt stärka personalens kompetens. Personalen har kontinuerlig handledning.

Vi är anslutna till BPSD registret, Senior Alert och Palliativa registret.

Geografi: Nömmebergs Vårdhem är beläget på småländska höglandet i Jönköpings län, 12 km utanför Nässjö stad, i utkanten av samhället Stensjön. Nömmeberg är mycket vackert och naturskönt beläget på en halvö vid sjön Nömmen. Kring hemmet finns en stor trädgård med utsikt mot sjön, badbryggan och skogen. Inre och yttre miljöer är handikappanpassade.

Huvudman: Nömmebergs Vårdhem AB

Org nr: 556279-2514

Upptagningsområde: Nömmebergs Vårdhem har ett rikstäckande upptagningsområde. Många kommuner/ förvaltningar har tecknat ramavtal med oss. Vårt upptagningsområde sträcker sig vanligtvis från Stockholmsområdet och söderut.

Nömmebergs Vårdhem har ramavtal med följande kommuner:
Botkyrka
Huddinge
Migrationsverket
Nacka
Skånes, Halland och södra Småland
Stockholms Kommun
Solna
Södertälje
Norrköping

Inskrivningsförfarande: Inför varje placering besöker vi alltid den boende, närstående och vårdgivare för att lägga upp en plan för vistelsen hos oss. Vi ombesörjer den boendes resa till oss, om inget annat är överenskommet. Vi uppskattar anhörigas och andra närståendes medverkan på olika plan i planering och genomförande av beslutande insatser. I vår huvudbyggnad finns det gästrum för anhöriga och hitresta handläggare. Vi hjälper till med transporter vid besök hos oss, vardagar dagtid.

Språk: Albanska , Spanska, Arabiska, Bosniska, Swahilii, Danska, Tyska, Engelska, Thailändska, Finska, Ungerska, Franska, Vietnamesiska, Hebreiska, Persiska, Italienska, Polska, Kambodjanska, Portugisiska, Kurundi, Rumänska, Kermanjo, Ryska, Kroatiska, Serbiska, Kurdiska, Sorani, Laoska
Norska

Övriga upplysningar: På Nömmebergs vårdhem arbetar vi mycket med aktivering och sinnes stimulering för våra boende. Vi har förutom kontaktpersonen 2 st personal a´100 % som enbart arbetar med aktivering för våra boende. Aktiviteterna är dels enskilt dels i grupp. Några exempel på aktivering som den boende kan delta i är bl. a blomstergrupp, skapande konst, musik, bio, restaurangbesök, teater, hockeykvällar och andra kulturella evenemang.

"Nömmebergs Vårdhem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

  • SHG, Vårdboende,
  • SHG, Vårdboende,
  • SHG, Vårdboende,
Diagnosgrupp
Demens
Hjärnskada
Huntingtons sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Schizofreni
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
Målgrupp
Kvinnor och män
Äldre
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO