Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bodens kommun Bergbacka äldreboende

Tfn: 0921-621 52

Besöksadress: Hemvägen 8, 10, BODEN
Postadress: 961 37 BODEN
Föreståndare: Karin Ulander
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Målgrupp: Bergbacka är ett äldreboende med inriktning mot människor med
demenssjukdom

Verksamhetsinriktning: Vår ambition är att ge trygghet, och stimulans. Vi ser individen
och ger uppmärksamhet i vardagsrutiner och arbetar utifrån
beprövade arbetsmetoder. Vi lägger stor vikt vid bemötande
och förhållningssätt där du som individ blir bekräftad för den du är.

Huvudman: Bodens Kommun

"Bodens kommun Bergbacka äldreboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO