LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Finspångs Kommun Betarens Vårdboende

Tfn: 0122-850 00
Fax: 0122-850 33

Besöksadress: Profilvägen 8, FINSPÅNG
Postadress: 612 35 FINSPÅNG
Föreståndare: Enhetschef Ann-Christin Martinsson
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Målgrupp: Uppdraget för det Betaren är att erbjuda platser för personer med stora omvårdnadsbehov.

Verksamhetsinriktning: Verksamhetens innehåll styrs av genomförandeplaner på individnivå.

Huvudman: Finspångs Kommun

Org nr: 212000-0423

"Finspångs Kommun Betarens Vårdboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO