LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Norrköping Kommun Äldreboendet Villa Sjöängen

Tfn: 011-392 160

Besöksadress: Larumsvägen 6, Kolmården
Postadress: 618 33 Kolmården
Föreståndare: Helene Gustavsson-Stafsedt
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Verksamhetsinriktning: Verksamhet för äldre med beslut om särskilt boende.

Huvudman: Norrköping Kommun

Org nr: 212000-0456

"Norrköping Kommun Äldreboendet Villa Sjöängen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO