LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Söderköping kommun Blå Porten

Tfn: 0121-18361

Besöksadress: Skönbergagatan 32, SÖDERKÖPING
Postadress: 614 30 SÖDERKÖPING
Föreståndare: Ingela Ljungqvist
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Verksamhetsinriktning: Finns även dagverksamhet för ca 10-15 personer. Verksamheten tar emot besökare efter biståndsbeslut men har även öppen verksamhet i egen regi samt i viss omfattning samarbete med frivilligorganisationer.

Huvudman: Söderköping kommun

"Söderköping kommun Blå Porten" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO