Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Enköpings Kommun Orions äldreboende

Tfn: 0171-397 20
Fax: 0171-354 67

Besöksadress: Solgatan 2, Enköping
Postadress: 749 45 Enköping
Föreståndare: Julia Christensen
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Verksamhetsinriktning: Äldre personer i behov av heldygnsomsorg. Fyra enheter är riktade mot personlig omvårdnad och två enheter mot personer med demens.

Huvudman: Enköpings Kommun

Org nr: 212000-0282

"Enköpings Kommun Orions äldreboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO