LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlstads Kommun Alléns gruppbostad

Tfn: 054-153 185

Besöksadress: Norra Allén 24, KARLSTAD
Postadress: 654 61 KARLSTAD
Föreståndare: Pär Johansson
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Verksamhetsinriktning: Vid boendet arbetar man med individuella planer i syfte att ge de boende ett strukturerat och vardagsnära stöd som ska svara mot den enskildes behov och önskningar.

Huvudman: Karlstads Kommun, Arbetsmarknads- och social förv.

"Karlstads Kommun Alléns gruppbostad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO