LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlstads kommun - Fagottgatan

Tfn: 054-540 52 17

Besöksadress: Fagottgatan 57-59, KARLSTAD
Postadress: 656 31 KARLSTAD
Föreståndare: Stefan Berndtsson
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Målgrupp: Vuxna - både kvinnor & män

Verksamhetsinriktning: Vid boendet arbetar man med individuella planer i syfte att ge de boende ett strukturerat och vardagsnära stöd, som skall svara mot den enskildes behov och önskningar.

Huvudman: Karlstad Kommun

"Karlstads kommun - Fagottgatan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell