LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Hammarö Kommun Björkhagsgården

Tfn: 054-515 000
Fax: 054-513 119

Besöksadress: Nygatan 46, SKOGHALL
Postadress: 663 30 SKOGHALL
Föreståndare: Kenneth Melin
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Målgrupp: Björkhagsgården är ett särskilt boende med hel inackordering för dementa och somatiskt sjuka äldre.

Verksamhetsinriktning: Vid boendet arbetar med genomförandeplaner för att ge de boende ett strukturerat och vardagsnära stöd

Huvudman: Hammarö Kommun

"Hammarö Kommun Björkhagsgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO