Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Skellefteå Kommun Ekan

Tfn: 0910-735 000

Besöksadress: Krukmakargatan 4, Skellefteå
Postadress: 931 62 Skellefteå
Föreståndare: Britt-Inger Grenholm
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Verksamhetsinriktning: Mål med dagverksamheten är

- att genom anpassade aktiviteter stärka självkänsla och upplevelse av en meningsfull tillvaro för den enskilde

- att ge möjlighet till samvaro och social stimulans

- att öka möjlighet till kvarboende i det egna hemmet

- att ge närstående som vårdar avlösning i omvårdnadsarbetet

Huvudman: Skellefteå Kommun

Org nr: 212000-2643

"Skellefteå Kommun Ekan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO