LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Schedevi Furubacken omvårdnadspsykiatriska boende

Mobil: 010-707 5052
Tfn: 010-7075052
Fax: 0512-522 88

Besöksadress: Havrevägen 1, NOSSEBRO
Postadress: Havrevägen 1, 465 94 NOSSEBRO
Föreståndare: Niclas Svensson, 010-707-5052
Placeringsansv: Niclas Svensson, 070 622 50 52
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3


Målgrupp: Vuxna med långvarig psykisk sjukdom och stort omvårdnadsbehov.

Verksamhetsinriktning: Vår verksamhet består av omvårdnad och habilitering och är baserad på en miljöterapeutisk modell, utifrån ett kognitivt förhållningsätt, ADL-träning, omvårdnad och hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå. Våra klienter har därutöver tillgång till konsultläkare med specialistkompetens i psykiatri. Tillgång till dagliga aktiviteter i form av estetisk verksamhet (musik, sång och målning), bowling, simning, bingo, bordtennis, utevistelse, fiske m.m vilket leds av arbetsterapeut och aktivitetsstödjare.

Geografi: Furubacken är beläget 4 km från Nossebro, 20 km från Vara samt 85 km från Göteborg.

Huvudman: Schedevi Psykiatri AB

Org nr: 556247-5367

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning sker via placeringsansvarig.
Efter en förfrågan från handläggare görs en presentationa av verksamheten och erbjuds då också att komma på studiebesök. Därefter görs en bedömning om boendet passar. Kontaktperson och placeringsansvarig besöker klienten.

Språk: Spanska och Engelska.

"Schedevi Furubacken omvårdnadspsykiatriska boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

  • 110915_Schedevi_5251
Diagnosgrupp
Demens
Dubbeldiagnos
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Schizofreni
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns