LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Allegården, Lyktan korttidsboende

Tfn: 0240-660 372

Besöksadress: Uvbergsgatan 24, SMEDJEBACKEN
Postadress: 777 32 SMEDJEBACKEN
Föreståndare: Magnus Sundström
Lagrum: SoL 7.1.3, Hem för viss annan heldygnsvård


Målgrupp: För äldre och funktionshindrade som behöver stöd och hjälp i sin rehabilitering.

Verksamhetsinriktning: Korttidsplatser för rehabilitering, avlastning/växelvård, palliativ vård och utredningar.

Huvudman: Smedjebackens Kommun

"Allegården, Lyktan korttidsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO