LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Spiragården Psykiatrisk Rehabilitering

Mobil: 070 – 601 03 82
Tfn: 0271 - 210 34

Besöksadress: Sunnangränd 1 822 30 Alfta
Placeringsansv: Lisa Knape, 070 – 601 03 82
Platsantal: 13
Lagrum: SoL 7.1.3, Hem för viss annan heldygnsvård


Målgrupp: Män och kvinnor 18-70 år

Org nr: 559215-2515

Upptagningsområde: Hela Sverige

Övriga upplysningar: Psykiaitriboende som kan ta emot personer med samsjuklighet

"Spiragården Psykiatrisk Rehabilitering" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
Målgrupp
Kvinnor och män