Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Emmaboda Kommun Esplanaden 8B Korttids boende

Tfn: 0471-249 496
Fax: 0471-249 457

Besöksadress: Esplanaden 8B, Emmaboda
Postadress: 361 30 Emmaboda
Föreståndare: Malin Steen
Lagrum: SoL 7.1.3, Hem för viss annan heldygnsvård


Verksamhetsinriktning: I Emmaboda kommuns äldreomsorg arbetar vi utifrån ett socialt synsätt där viu sätter den enskilde i fokus och försöker ta tillvara de förmågor och resurser som den enskilde har.

Huvudman: Emmaboda Kommun

Org nr: 212000-0738

"Emmaboda Kommun Esplanaden 8B Korttids boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO