LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Finspångs Kommun Utredningsheten

Tfn: 0122-850 00
Fax: 0122-850 33

Besöksadress: Lasarettsvägen 12, Finspång
Postadress: 612 37 Finspång
Föreståndare: Malin Creutz
Lagrum: SoL 7.1.3, Hem för viss annan heldygnsvård


Verksamhetsinriktning: Uppdraget för Utredningsenheten är att erbjuda platser för personer med stora omvårdnadsbehov och fungerar som en sluss mellan lasarettsvård och hemgång.

Huvudman: Finspångs Kommun

Org nr: 212000-0423

"Finspångs Kommun Utredningsheten" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO