LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vittsjö Sjukhem

Mobil: 070-349 52 83
Tfn: 0451-22 771
Fax: 0451-223 32

Besöksadress: Verumsvägen 2, VITTSJÖ
Postadress: 280 22 VITTSJÖ
Föreståndare: Anne Nyström, 070-349 52 83
Placeringsansv: Anne Nyström
Platsantal: 38
Lagrum: SoL 7.1.3, Hem för viss annan heldygnsvård


Målgrupp: Personer med demenssjukdomar. Personer med psykiska funktionshinder. Kvinnor och män > 45 år. Brukare med ofta multipla problem med besvärlig sjukdomsutveckling. Alkoholdemens, beteendestörning mm.

Verksamhetsinriktning: Vi bedriver vård och omsorg för personer som har psykiska funktionshinder och/eller demenssjukdomar/kognitiv svikt. Vi arbetar med personcentrerad omvårdnad och multiprofessionellt teambaserat arbete.

Geografi: I norra Skåne i Hässleholms kommun. Vi har nära till kommunikationer och tar oss lätt till våra kunder. Besökande anhöriga/närstående kan hämtas vid buss, tåg eller flyg efter överenskommelse dagtid vardagar.

Huvudman: Vittsjö Sjukhem AB Sydsvenska hälsogruppen

Org nr: 556161-2168

Upptagningsområde: Många kommuner/förvaltningar har tecknat ramavtal med oss. Vårt upptagningsområde sträcker sig vanligtvis från Stockholmsområdet och söderut.

Inskrivningsförfarande: Kontakta verksamhetschef som planerar en vårdbedömning hos brukaren. Detta kan i regel ske snabbt. Om behoven överensstämmer med våra resurser planerar vi hämtning av brukaren. Vi kommer gärna för att träffa anhöriga om de vill innan man fattar beslut om att acceptera plats.

Språk: Engelska, polska, finska, bosniska, kroatiska, serbiska, ryska, spanska.

Övriga upplysningar: Vi har en underbar trädgård som är tillgänglig för alla, året runt och under hela dygnet. Vi lagar vår mat från grunden och sätter en ära i att våra brukare äter gott och uppskattar sina måltider.

"Vittsjö Sjukhem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Demens
Hjärnskada
Huntingtons sjukdom
Parkinsons sjukdom
Psykiskt funktionshinder
Schizofreni
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Målgrupp
Kvinnor och män
Äldre
Personkrets
LSS3
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO