LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Främja Grevgatan kortidsboende

Tfn: 073-5809322

Besöksadress: Grevgatan 7, STOCKHOLM
Postadress: 114 53 STOCKHOLM
Föreståndare: A-C Mina Nymoen, 073-5809322
Placeringsansv: Steen Winterskov
Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.3, Hem för viss annan heldygnsvård


Målgrupp: Främjas korttidsboendet på Grevgatan vänder sig till personer 18-40 år med psykiska funktionsnedsättningar som under en tid behöver ett omfattande stöd i sitt vardagsliv.

Verksamhetsinriktning: Korttidsboendet på Grevgatan består av en stor femrumslägenhet med plats för tre boende. I lägenheten finns ett stort kök samt vardagsrum för gemensamt umgänge. Boendet skiljer sig från ett traditionellt LSS-boende genom att vi erbjuder möjlighet till att bo i eget rum men med direkt anslutning till gemensamma utrymmen. Du behöver alltså inte bo i en helt egen lägenhet om det är en för stor utmaning.
Korttidsboendet är bemannad dygnet runt och vid behov med förstärkt vakande nattpersonal.

Huvudman: Främja AB

Org nr: 556840-8172

Övriga upplysningar: Verksamheten är anpassad för personer med följande diagnoser: Autismspektrum, ADHD, tvångssyndrom, självskadebeteende, personlighetsstörningar, ätstörningar och traumatiserade tillstånd.
Verksamheten är uppbyggd så att du till exempel kan komma direkt från slutenvård vård i landstingets och få möjlighet att anpassa dig till ett mer normalt dagligt liv i en trygg miljö med gediget stöd från kvalificerade medarbetare. En del av dem som kommer till Grevgatan har tidigare bott i egen lägenhet med till exempel boendestöd men efterfrågat ett mer omfattande stöd. Du kan bo hos oss på Grevgatan från tre månader upp till tre år.

"Främja Grevgatan kortidsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Psykiskt funktionshinder
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Socialterapi