Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlstads Kommun BoRe

Tfn: 054-540 00 00

Besöksadress: Karlagatan 16A, KARLSTAD
Postadress: 652 23 KARLSTAD
Föreståndare: Maria Widén
Lagrum: SoL 7.1.3, Hem för viss annan heldygnsvård


Målgrupp: Platsantal ospecificerat: 9
Tar emot: Både kvinnor/flickor och män/pojkar


BoRe står för boende rehabilitering. BoRe är et sk halvvägshus för personer med missbruk och beroendeproblematik som kommit rätt långt i sin rehablilitering.Verksamheten använder MI som förhållningssätt.

Huvudman: Karlstads Kommun

"Karlstads Kommun BoRe" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO