LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gyllenkrokens korttidsboende

Tfn: 031-80 89 95
Fax: 031- 80 22 12

Besöksadress: Garverigatan 2, GÖTEBORG
Postadress: SE-416 64 GÖTEBORG
Föreståndare: Emma Wig, 070-722 85 78
Platsantal: 14
Lagrum: SoL 7.1.3, Hem för viss annan heldygnsvård


Målgrupp: Vuxna, Äldre
Vår primära målgrupp är personer med psykossjukdomar men vi utesluter inte andra psykiatriska diagnoser.

Verksamhetsinriktning: Ett korttidsboende för män och kvinnor i alla åldrar.
Det kan röra sig om akut bostadslöshet, mellanstation till annat boende eller att man tillfälligtvis behöver stöd under dygnet för att bryta isoleringen i hemmet. Det är ett bra alternativ för de som varit inskrivna en längre tid men som inte är klara för att flytta hem till sin bostad. Korttidsboendet ligger i samma hus som Gyllenkrokens aktivitetshus där det finns stora möjligheter till gemenskap och studiecirklar eller bara för att fika eller äta lunch.

Geografi: Centralt, ca 1,5 km från Centralstationen.

Huvudman: Stiftelsen Gyllenkroken

Org nr: 857206-9915

"Gyllenkrokens korttidsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Fobier/Depressioner
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS3
Särskilda upplysningar
LPT
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO