LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Schedevi Furubacken korttidsboende

Tfn: 010-7075052

Besöksadress: Havrevägen 1, NOSSEBRO
Postadress: Havrevägen 1, 465 94 NOSSEBRO
Föreståndare: Niclas Svensson, 010-707 5052
Placeringsansv: Niclas Svensson, 070 622 50 52
Platsantal: 7
Lagrum: SoL 7.1.3, Hem för viss annan heldygnsvård


Målgrupp: Vår huvudsakliga målgrupp är vuxna män och kvinnor med svår och långvarig psykisk störning, vanligtvis en psykossjukdom. Efter bedömning kan vi även ta emot personer med tilläggsdiagnos/ funktionshinder i form av lättare utvecklingsstörning eller med personlighets-störning. Vi tar även emot personer i öppen psykiatrisk tvångsvård.

Verksamhetsinriktning: Rehabilitering/habilitering och omvårdnad baserad på en miljöterapeutisk modell och utifrån ett kognitivt förhållningsätt, ADL-träning, omvårdnad och hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå. Våra klienter har därutöver tillgång till konsultläkare med specialistkompetens i psykiatri. Målsättningen för vårt rehabiliteringsarbete är att den boende ska kunna återvända till hemkommunen med för individen adekvat nivå beträffande boende, sysselsättning och stödinsatser.

Geografi: Furubacken är beläget 4 km från Nossebro, 20 km från Vara samt 85 km från Göteborg.

Huvudman: Schedevi Psykiatri AB

Org nr: 556247-5367

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning sker via placeringsansvarig.
Efter en förfrågan från handläggare görs en presentation av verksamheten och erbjuds då också att komma på studiebesök. Därefter görs en bedömning om boendet passar. Kontaktperson och placeringsansvarig besöker klienten.

Språk: Spanska, Engelska.

"Schedevi Furubacken korttidsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

  • 110915_Schedevi_5292
Lagrum
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO