Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL

Casparssons vårdhem

Lagrum: SoL 7.1.3, Hem för viss annan heldygnsvård

Målgrupp

Funktionshindrade och äldre personer som är i behov av vård och omsorg utanför det egna hemmet

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Boråsvägen 40
430 65 RÄVLANDA

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
Kvinnor och män, Äldre

Diagnosgrupp
Demens, Kvinnor och män, Neurologisk sjukdom, Psykiskt funktionshinder, SoL 7.1.